Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

 

Przedszkolaki przygotowując się do godnego przeżywania śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego zadbały przede wszystkim o duchową przemianę. Aby to uczynić, trzeba było się natrudzić i podjąć pewne postanowienia, które w czasie Wielkiego Postu starały się przestrzegać. Wielki Post to czas, w którym zmieniały swoje postępowanie na lepsze poprzez dobre uczynki, unikanie zła oraz modlitwę. Natomiast zewnętrznymi oznakami przygotowań do Świąt Wielkanocnych były: porządki w sali, zmiana dekoracji na wiosenną, wysiew owsa, malowanie pisanek. Wszystkie te intensywne przygotowania napawały optymizmem i dzieci pełne zapału odliczały dni do Świąt.

 

J.G.

 

Powrót