Rekrutacja

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zapisów do Katolickiego Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Biłgoraju, otrzymają Państwo pod numerami telefonów 506 300 231 lub 506 300 145.


ZASADY REKRUTACJI

Corocznie przez cały marzec prowadzona jest rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny.

Do naszej placówki przyjmujemy dzieci również w ciągu całego roku, o ile posiadamy wolne miejsca. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i osobiste złożenie jej w kancelarii przedszkola.

Do przedszkola uczęszczać mogą dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jednak w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku wolnych miejsc, za zgodą Dyrektora, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku, a jego rozwój pozwala na udział w zajęciach.

Zajęcia adaptacyjne (bezpłatne) dla wszystkich dzieci, których rodzice wybrali nasze przedszkole odbywają się pod koniec sierpnia w terminach uzgodnionych i podanych do publicznej wiadomości.

Serdecznie zapraszamy.

Powrót