Wychowanie religijne

Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości i charakter wychowania. Nasze przedszkole kładzie nacisk, by wychowywać dzieci na dobrych i szlachetnych ludzi. Aby osiągnąć ten szczytny cel staramy się wdrażać w codzienne życie zarówno pracowników, jak i podopiecznych, ponadczasowe wartości religijne. Szczególnie bliskie są nam myśli głoszone przez Jana Pawła II związane z personalistyczną koncepcją podejścia do drugiego człowieka, a rozwijaną szczególnie podczas zajęć z religii. Patronat św. Jana Pawła II nad naszym przedszkolem daje radość i równocześnie stawia wymagania przed całą społecznością przedszkolną, by kierować się w życiu wartościami płynącymi z nauczania naszego Papieża.

W naszym przedszkolu dużą rolę pełni formacja religijna, którą realizujemy na różnych płaszczyznach:

 • wspólna modlitwa przed i po posiłkach,
 • spotkania o tematyce religijnej (katecheza) raz w tygodniu,
 • przybliżanie treści roku liturgicznego,
 • nauka i śpiewanie piosenek o tematyce religijnej,
 • czytanie biblii dla dzieci i opowiadań o treściach religijnych,
 • wspólne uczestnictwo dzieci w Roratach w nabożeństwach październikowych i Drogi Krzyżowej,
 • wspólne uczestnictwo społeczności przedszkolnej, dzieci i rodziców we Mszy św. w kościele św. Jana Pawła II, w każdą III niedzielę miesiąca, przez cały rok szkolny,
 • spotkanie z rodzicami przy wigilijnym i wielkanocnym stole,
 • udział w konkursach religijnych,
 • kultywowanie tradycji chrześcijańskich,
 • kształtowanie postawy chrześcijańskiej.

Tego typu zajęcia pomagają ukierunkować uczucia dzieci do Boga, bliźniego i do tego wszystkiego, co piękne i szlachetne. Chcemy, aby nasi podopieczni doświadczali radości z czynienia dobra, a także, aby potrafili świadomie zmieniać siebie i środowisko, w którym żyją.

 

Powrót